Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 Podstawowe cele Polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu figelo.com (dalej jako „Serwis”), w tym jego podstron, administrowanych przez Spółkę pod firmą: AMDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Barbackiego 30c, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000507218, NIP: 7343524686, REGON: 123075043 (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „Figelo”).
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym w szczególności przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Figelo towary i usługi.
 3. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO").

 

Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie

I. Korzystanie z Serwisu – zasady ogólne

 1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przed Administratora w szczególności w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Klienta/Użytkownika w sklepie on-line figelo.com – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży towarów i produktów oferowanych przez Spółkę, a w przypadku zakupu towarów – prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • udziału w usłudze newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Spółki jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
  • kontaktu z Klientami/Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • numer NIP,
 • adres (ulica i numer domu lub lokalu),
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • kraj,
 • województwo,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.
 1. Szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach zostały opisane w odpowiednich punktach poniżej.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 II. Rejestracja w Serwisie

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w konta Użytkownika/Klienta w Serwisie, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi lub udostępnienie tych danych przy użyciu swojego profilu w portalu społecznościowym facebook.com, bądź w serwisie Google.
 2. W celu rejestracji konta dobrowolne, ale konieczne podanie jest następujących danych osobowych:
 3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta Użytkownika/Klienta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook bądź serwisu Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego Facebook bądź serwisu Google jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi Konta.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Klienta/Użytkownika w sklepie on-line figelo.com – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw,
  • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
  • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
 5. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

III. Składanie zamówień

 1. Sprzedaż towarów oferowanych przez Figelo.com wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klientów/Użytkowników.
 2. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie lub podania w procesie zakupowym następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica i numer domu lub lokalu),
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • kraj,
 • województwo,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.
 1. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi i realizacji składanych przez Klientów zamówień.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży towarów i produktów oferowanych przez Spółkę, a w przypadku zakupu towarów – prawidłowej realizacji złożonego zamówienia i zawartej umowy kupna-sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) a w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw,
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
 • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

 

IV. Kontakt przez wysłanie zapytania 

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie zapytania w formie listowej tradycyjnej, lub w formie mailowej.
 2. Zainicjowanie kontaktu z Figelo wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem/Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

V. Marketing i reklama 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa),
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail, czy poprzez wysyłanie informacji na podany numer telefonu. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie

 

VI. Newsletter

 1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu udziału w usłudze newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Spółki jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

VII. Portale społecznościowe i inne

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Figelo prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowania Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook dotyczą reklamacji.
 2. Niezależnie od działań opisanych w ust. 1 powyżej, Figelo umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.
 3. Figelo umieszcza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.
 4. Figelo umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski dodawania wpisów i zdjęć na Instagramie które są powiązane z serwisem Instagram. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Instagram. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Instagram. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem.

 

Pliki Cookies oraz podobna technologia – informacja o plikach Cookies

 

Definicje 

 1. Administrator - oznacza Spółkę pod firmą: AMDG PRO Sp. z o.o. ul. Barbackiego 30C, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343524686, prowadzącą, adres poczty elektronicznej: [email protected], który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.figelo.com.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot lub osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie działania przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają lub wykorzystują pliki cookies.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
 • dostosowania wyświetlonej zawartości do preferencji Użytkownika,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
 • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu ofert usług i produktów,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować,
 • poprawnej i bezpiecznej konfiguracji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 1. Administrator usługi może wykorzystać Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook Connect.
 2. Administrator usługi może wykorzystać Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu Google.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com.

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 

Uprawnienia Użytkownika 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych 

 1. W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, w tym do:
 • podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu figelo.com, w tym DREAMCOMMERCE S.A. jako właścicielowi i administratorowi serwisu shoper.pl oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym podmiotów świadczących usługi księgowe,
 • podmiotów świadczących usługi dostawy produktów,
 • podmiotów świadczących usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta/Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

 1. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Kontakt  

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

 

AMDG PRO Sp. z o.o.

ul. Barbackiego 30c

33-300 Nowy Sącz

 

email: [email protected]

 

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Figelo przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejsza wersja Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2022 roku.
 2. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji Polityki, poprzedzone rozesłaniem stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się zapisy Regulaminu sklepu internetowego figelo.com oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu jako całości. W takiej sytuacji Spółka zobowiązują się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu.
 5. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.

 

 

Informacja!

Od 01 marca 2022r. zmienił się właściciel sklepu internetowego figelo.com. Wszelkie prawa i obowiązki Spółki pod firmą: Figelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu przejęła Spółka pod firmą: AMDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. W dniu 01 marca 2022r.. zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, Politykę prywatności, Klauzulę informacyjną, Regulamin usługi newsletter oraz Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić te zmiany. Mimo że zmienił się właściciel sklepu, w dalszym ciągu zamierzamy oferować te same produkty. Nasze Zasady dotyczące danych oraz Regulamin nadal obowiązują i zmiana nazwy nie ma wpływu na to, jak wykorzystujemy lub udostępniamy dane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl