Klauzula informacyjna

KLAZULA INFORMACYJNA – SKLEP FIGELO.COM

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), na podstawie art. 13 tego rozporządzenia, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka pod firmą: AMDG Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu ul. Barbackiego 30c, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000507218, NIP: 7343524686, REGON: 123075043 (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „Figelo”).

 

Dane kontaktowe Spółki: tel. 796 664 069, adres e-mail: [email protected]

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach:

 • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Klienta/Użytkownika w sklepie on-line figelo.com – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży towarów i produktów oferowanych przez Spółkę, a w przypadku zakupu towarów – prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • udziału w usłudze newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Spółki jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
 • kontaktu z Klientami/Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w tych przypadkach, gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania tych danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne dla możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności i usług oferowanych i świadczonych przez Figelo.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, w tym do:

 • podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu figelo.com, w tym DREAMCOMMERCE S.A. jako właścicielowi i administratorowi serwisu shoper.pl oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym podmiotów świadczących usługi księgowe,
 • podmiotów świadczących usługi dostawy produktów,
 • podmiotów świadczących usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta/Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.

 

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem tutaj.

 

Informacja!

Od 01 marca 2022r. zmienił się właściciel sklepu internetowego figelo.com. Wszelkie prawa i obowiązki Spółki pod firmą: Figelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu przejęła Spółka pod firmą: AMDG Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu. W dniu 01 marca 2022r.. zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, Politykę prywatności, Klauzulę informacyjną, Regulamin usługi newsletter oraz Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić te zmiany. Mimo że zmienił się właściciel sklepu, w dalszym ciągu zamierzamy oferować te same produkty. Nasze Zasady dotyczące danych oraz Regulamin nadal obowiązują i zmiana nazwy nie ma wpływu na to, jak wykorzystujemy lub udostępniamy dane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl